Oferta

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych – cena oraz obsada medyczna uzależniona od liczby uczestników, miejsca i formy organizowanej imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem

Usługa transportu medycznego na terenie kraju i zagranicy – cena ustalana indywidualnie z zamawiającym usługę uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów oraz charakteru transportu

7